Pisz piórem, będziesz wielki! - Write with a pen, you'll be great!

         Pracownia Piór Wiecznych "MeMo" zapewnia kompleksowe usługi z zakresu naprawy i renowacji piór wiecznych. Oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm czy instytucji. Zajmujemy się zarówno naprawą funkcjonalności artykułów piśmiennych, jak i renowacją ich strony estetycznej, a także wyceną i certyfikacją. Szczegółowy wykaz usług znajdziecie Państwo wybierając hasło "cennik" z menu powyżej."MeMo" Fountain Pens Workshop provides comprehensive services in the field of repair and restoration of fountain pens. We provide - to individuals and companies or institutions - both functional and aesthetic repair and restoration of writing equipment, as well as valuation and certification. A detailed list of services can be found by selecting the "price list" from the menu above.

          Korzystamy tylko ze specjalistycznych narzędzi oraz sprawdzonych i bezpiecznych środków chemicznych, amerykańskiej firmy Tryphon Enterprises. Powierzając nam swoje pióro do naprawy, renowacji czy wyceny i certyfikacji macie Państwo gwarancję najwyższej jakości usługi, popartej wieloletnim doświadczeniem.

We use only specialist tools and proven, safe chemicals from the American company Tryphon Enterprises. Entrusting us with your pen for repair, renovation, or certification and valuation guarantees the highest quality service, backed by years of experience.